Category Archives: kurs home assistant

Zabezpieczony: Sonoff-local

To view it please enter your password below

Zabezpieczony: Instalacja-hacs

To view it please enter your password below

Zabezpieczony: Instalacja-Samba

To view it please enter your password below

Zabezpieczony: Zdalne-polaczenie-windows-dostep

To view it please enter your password below

Zabezpieczony: Instalacja-file-editor

To view it please enter your password below

Zabezpieczony: Pierwsze-uruchomienie-home-assistant

To view it please enter your password below

Zabezpieczony: Instalacja-home-assistant

To view it please enter your password below

Poniżej prezentacji znajdują się linki i komendy. Link 1 ( Pobierz Raspberry Pi OS with desktop – pobierz wersję desktop nie wersję with desktop and recommended software) Link 2 Link 3 Link 4 Komenda: sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt autoremove -y sudo reboot

9/9